OEKO-TEX

Vi kommer hela tiden i kontakt med textilier, dag som natt. Vi bär dem på vår hud, sover i dem och inreder våra hem med dem. Därför är det såklart viktigt att veta att produkterna inte är farliga för vår hälsa. Mille Nottis sängkläder och frotté är märkta med OEKO-TEX® en märkning som innebär att våra produkter är fria från onödiga gifter och är ofarliga för barn och vuxna att använda.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® utvecklades i början av 1990-talet av International OEKO-TEX® Association, som är en sammanslutning av 15 välrenommerade textilforsknings- och testinstitut i Europa och Japan. OEKO-TEX®-märkningen innebär att hela produktionskedjan – från garntillverkningen fram till den färdiga produkten, inklusive tillbehör som knappar, måste klara av de tuffa säkerhetsnivåer som organisationen ställer. Den grundläggande principen är ”Ju intensivare hudkontakt en produkt har, desto strängare gränsvärden måste uppfyllas.”

Under testerna ser man till att produkterna inte innehåller hälsofarliga ämnen, som t.ex. vissa cancerframkallande azofärgämnen. Dessutom utförs provningar för kemikalier som är kända för att vara hälsovådliga: Sedan flera år utesluter OEKO-TEX® t.ex. allergiframkallande färgämnen, som ännu inte är lagreglerade. Testerna omfattar även parametrar som t.ex. god färghärdighet och ett hudvänligt pHvärde.

Läs mer om OEKO-TEX®