• Velkommen till Mille Notti
||

Transparency

Genom att tydligt och kontinuerligt kommunicera vårt hållbarhetsarbete ges en insyn som skapar förtroende. Vi får även en plats att berätta vad vi åstadkommit och siktar på att uppnå i framtiden. (Till exempel att vi nyligen installerade laddstolpar utanför kontoret till anställda med hybridbilar.) Att vi undviker affärsresor och väljer onlinemöten när det går. Och att vi lägger tid och tanke på hur vi packar och samkör våra webbordrar på ett så hållbart sätt som möjligt. Det är ju trots allt i de små valen som de stora förändringarna sker.

Powered by Jetshop