• Hjem
  • Personvernerklæring

Personvernerklæring

Gjelder f.o.m. 250518

Mille Notti Personvernerklæring
Mille Notti beskytter privatlivet og personvernet ditt. Derfor legger vi stor vekt på at alle personopplysningene dine skal behandles på en korrekt og sikker måte. Vi vil at du skal være trygg på at vi tar vare på personopplysningene dine, og at opplysningene kun behandles for de formålene som du finner i denne personvernerklæringen. For å sikre at du får den informasjonen du har rett til i henhold til personvernforordningen, har vi utformet denne personvernerklæringen. Erklæringen har som formål å beskrive hvilke av personopplysningene dine vi behandler, hva vi gjør med dem, hvilke rettigheter du har og hvilke forpliktelser vi har.

1. Personopplysningsansvarlig
Mille Notti (Mille Notti AB, org. nr. 556428-2738, Södra Fisktorpsvägen 30, 114 33 Stockholm, info@mille-notti.com, telefonnummer: +46 8 700 00 01) er personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrives i denne erklæringen. Vi benytter gjeldende personvernlovgivning til enhver tid. Du er alltid velkommen til å ta kontakt hvis du har spørsmål eller andre kommentarer angående behandlingen vår av personopplysningene dine.

2. Definisjon av personopplysninger
Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person som er i live, som f.eks. navn, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer og IP-adresse.

3. Opplysninger som behandles og formålet med behandlingen
Når du kjøper et produkt i nettbutikken vår, henter vi de personopplysningene som er nødvendige for at vi skal kunne fullføre kjøpsavtalen som du har valgt å inngå med oss – f.eks. for å kunne levere varene til deg. Opplysningene som vi henter inn er personnavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.
Når du besøker nettstedet vårt mille-notti.com/se, tar vi i bruk informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi i den hensikt å kunne forbedre kjøpsopplevelsen for deg som kunde, og for å kunne føre statistikk. Vi bruker følgende informasjonskapsler:

- Permanente informasjonskapsler som lagres på den besøkendes datamaskin i en bestemt tid.
- Såkalte "sessionscookies" som lagres midlertidig i minnet til datamaskinen i den tiden en besøkende er inne på nettstedet. Sessioncookies slettes når du lukker nettleseren.

Hvis du vil begrense bruken av informasjonskapsler, kan du endre på innstillingene i nettleseren din, slik at den enten godkjenner alle informasjonskapsler, avviser alle informasjonskapsler eller varsler deg når en informasjonskapsel blir sendt. For nærmere instruksjoner om hvordan du endrer på disse innstillingene, anbefaler vi at du bruker hjelpefunksjonen til nettleseren din. Merk deg at funksjonen til nettstedet vår kan svekkes hvis du deaktiverer informasjonskapsler.

Bruken vår av informasjonskapsler lar oss analysere og evaluere den digitale plattformen vår, slik at vi kan forbedre kjøpsopplevelsen for deg som kunde.

Kjøp som blir gjort gjennom nettstedet vårt gjennomføres med en betalingsløsning fra Klarna som tar i bruk informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes fra Klarnas nettserver, og som lagres i nettleseren din for å gi deg tilgang til ulike funksjoner. Klarna bruker informasjonskapsler blant annet for å kunne tilpasse Klarna Checkout til deg, og for interne analyser om hvordan nettstedet vårt brukes.
Informasjonskapsler kan ikke skade datamaskinen din. Se mer i Klarnas Privacy Statement for nærmere informasjon om hvordan Klarna bruker informasjonskapsler.

Når du bruker Klarna Checkout, godkjenner du vår og Klarnas bruk av informasjonskapsler.
Gjennom den personlige kontakten du har med oss, f.eks. gjennom kontakt med butikkpersonalet vårt eller kundetjenesten vår, samler vi inn de personopplysningene dine som er nødvendige for at vi skal kunne behandle saken din, f.eks. en forespørsel eller reklamasjon. Personopplysningene vi behandler er navn, telefonnummer og e-postadresse.

Hvis du har valgt å abonnere på det elektroniske nyhetsbrevet vårt, samler vi inn navnet og e-postadressen din. Dette gjør vi for å kunne sende ut det nyhetsbrevet du har bedt om.
Når du er kunde hos oss, vil vi også behandle den e-postadressen du har oppgitt i forbindelse med et kjøp, for å kunne kommunisere informasjon om produktene våre og virksomheten vår til deg (direkte markedsføring).

4. Juridisk grunnlag
Behandlingen av personopplysninger som forekommer før og under kjøpet ditt, behandles med støtte fra avtalen som juridisk grunnlag. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle forpliktelsene våre i henhold til (kjøps)avtalen vi har med deg. Hvis behandlingen av personopplysninger forekommer etter kjøpet ditt, f.eks. i forbindelse med at du kontakter butikkpersonalet vårt eller kundeservice med spørsmål om et fullført kjøp, reklamasjon eller lignende saker, skjer dette til dels med støtte i kjøpsavtalen vår, og til dels i henhold til forbruker- og kjøpsrettlovgivningen som vi må overholde.

Hvis du kontakter butikkpersonalet vårt eller kundeservice med generelle spørsmål om produktene våre eller virksomheten vår uten å ha bestilt noe (dvs. før det finnes en intensjon om å inngå en avtale), vil vi behandle personopplysningene dine med støtte i den berettigede interessen vår av å svare på spørsmålene dine. Etter en grundig vurdering fastslår vi, sett i lys av at du har kontaktet oss med spørsmålene dine, at interessene dine og de grunnleggende rettighetene og frihetene dine i denne sammenhengen ikke veier tyngre enn vår interesse av å gi deg den hjelpen du ber om.

Hvis du som ikke har et eksisterende kundeforhold til oss oppgir at du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet vårt, vil vi behandle personopplysningene dine med støtte i avtalen som juridisk grunnlag. Vi behandler personopplysningene dine for at vi skal kunne oppfylle forpliktelsene våre – dvs. å kontinuerlig sende ut nyhetsbrev på forespørsel. Du kan når som helst avbryte abonnementet ved å følge lenken som finnes i nyhetsbrevet, eller ved å kontakte oss via e-post (info@mille-notti.se) eller ringe oss (+46 8 700 00 01).
Behandlingen som blir gjort for å analysere og evaluere den digitale plattformen vår, skjer med støtte i en interesseavveining hvor vi har avgjort at vi har en interesse av å utvikle og forbedre virksomheten vår. Vi anser at interessen vår i denne sammenhengen veier tyngre enn din interesse av å beskytte personopplysninger.

Behandlingen av personopplysninger som skjer for at vi skal kunne kommunisere informasjon om produktene våre og virksomheten vår til deg som kunde, skjer med støtte i en berettiget interesse som juridisk grunnlag. Vi har avgjort at vi har en berettiget interesse av å kommunisere slik informasjon til deg, med tanke på at du tidligere har vist interesse for produktene våre. Vi anser at interessen vår i denne sammenhengen veier tyngre enn din interesse av å beskytte personopplysninger. Hvis du ikke ønsker å motta slik direkte markedsføring, har du selvfølgelig muligheten til å reservere deg mot denne behandlingen både i forbindelse med kjøpet og i ettertid.

5. Overføring av personopplysninger til tredjeparter samt bruk av eksterne databehandlere
For at vi skal kunne gjennomføre kjøpet ditt og ellers ha en velfungerende virksomhet, må vi dele personopplysningene dine med ulike aktører. De trenger tilgang til opplysningene dine for å kunne utføre oppgaver for oss, f.eks. for å kunne levere den bestilte varen til deg. De kan likevel ikke behandle personopplysningene dine for noen andre formål enn de vi oppgir i denne erklæringen.

Hvis personopplysninger overføres til leverandøren vår, betyr det at de behandler personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi tegnet en såkalt databehandleravtale med leverandøren. En slik avtale innebærer at leverandører behandler personopplysninger på våre vegne i samsvar med instruksjonene våre, samt at de har forpliktet seg til å følge lovgivning innen behandling av personopplysninger til en hver tid. Formålet med databehandleravtalen er at personopplysningene dine skal være like trygge hos leverandørene våre som hos oss.

Andre aktører (tredjeparter) som kan få tilgang til informasjonen din er for eksempel Klarna, for fakturering av kjøpet ditt, og forretningspartneren vår BBO, som vi bruker til markedsoptimalisering og for markedsføring i sosiale medier. For å transportere varer fra nettbutikken vår, bruker vi et transportfirma.

6. Lagring, behandling og sletting av personopplysninger
Personopplysningene dine lagres på serverne til den pålitelige samarbeidspartneren vår Jetshop, som har serverne sine i Stockholm.

Personopplysningene som behandles for å oppfylle kjøpsavtalen vi har inngått med deg kan behandles i inntil to år. Dette er den tiden du har rett til å reklamere en vare du har kjøpt av oss i henhold til relevant lovgivning. Etter to år behandles kun personopplysninger som forekommer i regnskapsmateriale, siden juridiske forpliktelser krever at vi tar vare på regnskapsmateriale (dvs. materiale som kan tilskrives bokføringen og det løpende regnskapet vårt) i inntil syv år etter utgangen av regnskapsåret.

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, behandler vi personopplysningene dine for dette formålet så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, vil vi opphøre behandlingen. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å følge lenken som finnes i nyhetsbrevet, eller ved å sende en e-post til info@mille-notti.se. Da vil du ikke få noen fremtidige utsendelser fra oss, med mindre du selv velger å begynne å abonnere igjen.

Behandlingen av personopplysninger som blir gjort med en hensikt om å markedsføre produktene våre og virksomheten vår til deg som tidligere kunde, behandles i inntil to år etter siste kundekontakt. Du kan når som helst reservere deg mot markedsføringsutsendelser fra oss ved å følge lenken som finnes i nyhetsbrevet, eller ved å sende en e-post til info@mille-notti.se. Vi vil da avslutte videre behandling av dine opplysninger til markedsføringsformål.

Personopplysninger som innsamles og behandles med en hensikt om å analysere og evaluere den digitale plattformen vår, oppbevares i 36 måneder.

7. Dine rettigheter
Du har flere rettigheter når vi behandler personopplysningene dine:
- Du har rett til å få informasjon om hvilke av personopplysningene dine vi behandler – uten kostnad – ved å be om en kopi av opplysningene.
- Du har rett til å be om at vi retter på feilaktige opplysninger (rettelse).
- Du har rett til å be om at vi fjerner personopplysninger som ikke lenger skal eller må behandles (sletting).
- Du har rett til å be om at vi til en viss grad avslutter behandlingen (begrensning).
- Du har rett til å få opplysningene som vi behandler om deg i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format dersom du ønsker å overføre disse til en annen part (dataportabilitet).

Forespørsler om å få en kopi av opplysningene dine sendes til oss med et fysisk brev eller via e-post – du finner kontaktopplysningene lenger nede ved punkt 10. Vennligst oppgi det fullstendige navnet ditt, personnummer, folkeregistrert adresse og telefonnummer, samt å skrive under på forespørselen. Når vi har mottatt forespørselen, vil den behandles omgående. Kopien av opplysningene vil kun sendes til den folkeregistrerte adressen din. Dette er for at vi skal kunne sørge for at det er du som har bedt om kopien, og at det er du som mottar den.
Du kan utøve de andre rettighetene dine ved å kontakte oss på telefon (+46 8 700 00 01) eller via e-post (info@mille-notti.se).
Informasjon om rettelser, begrensninger og forespørsler om sletting av personopplysningene dine vil også formidles til tredjeparter som har fått informasjonen fra oss, slik at også de kan oppfylle forespørselen din.

8. Sikkerhetstiltak
Vi er forpliktet til å oppbevare personopplysningene dine på en trygg måte. Derfor oppbevares de i et kryptert format, slik at uvedkommende ikke skal få tilgang til dem.

9. Endringer i personvernerklæringen
Hvis det er nødvendig, kan vi komme til å oppdatere denne personvernerklæringen, f.eks. som følge av endringer i lovene, direktivene og forordningene som regulerer behandlingen av personopplysninger, eller som følge av ny domstolpraksis om hvordan disse reglene skal tolkes. Den nyeste versjonen av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på nettstedet. Hvis noen av endringene er av større betydning, vil vi også gi deg beskjed om dette ved å kunngjøre endringene på hjemmesiden og via e-post.

10. Kontaktopplysningene til personopplysningsansvarlig
Mille Notti AB, org. nr. 556428-2738, er personopplysningsansvarlig, og har dermed ansvaret for behandlingen av de innsamlede personopplysningene dine. Hvis du har noen forespørsler, kan personopplysningsansvarlig nås gjennom kontaktinformasjonen som er oppgitt under.
E-post: info@mille-notti.com
Adresse: Södra Fiskartorpsvägen 30, 114 33 Stockholm
Telefon: +46 8 700 00 01 (09.00–16.00, lunsjstengt 11.45–12.30)

11. Klager/Datainspektionen
Hvis du har klager på behandlingen vår av personopplysningene dine, har du alltid rett til å sende inn en klage til den svenske tilsynsmyndigheten Datainspektionen (E-post: datainspektionen@datainspektionen.se, telefon: +46 8 657 61 00, hjemmeside: www.datainspektionen.se)
Hvis du er misfornøyd med hvordan personopplysningene dine behandles, kan du også kontakte oss og be om at vi iverksetter en rettelse.