• Välkommen till Mille Notti - Just nu fri frakt på alla köp
||

yesmillenotti

Vi tycker det är superkul att se hur våra produkter används i våra kunders hem. Det ger oss både energi och inspiration, oväntade kombinationer och kreativa lösningar, det gillar vi! När vi hittar något som vi inspireras av ber vi ibland om lov att få använda bilden i våra egna kanaler, främst på hemsidan och i sociala medier. Vi kan komma att ändra på den text som är angiven och ibland länkar vi till de produkter som kommer från Mille Notti. Vid en eventuell publicering kan vi komma att redigera inlägget från sitt original.

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesmillenotti godkänner du följande:

Du ger Mile Notti AB (org.nr. 556428-2738 ), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda bilder/inlägg, nedan kallade ”bilder”, som du har taggat eller svarat med #yesmillenotti vid förfrågan, i vår marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, kataloger, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringssyften.

Du intygar och försäkrar härmed också att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder och texter, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) Mille Notti AB användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du Mille Notti AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Mille Notti AB och alla personer som handlar för Mille Notti ABs räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Återkallelse:
Du kan när som helst återkalla ditt tillstånd för det bilder du delat med Mille Notti. Kontakta oss genom att klicka på ”i” ikonen i det nedre vänstra hörnet på de bilder som är publicerade på vår hemsida. Ikonen länkar dig vidare till ett formulär där du kan ange att du inte lägre vill tillåta oss att använda bilden.

Powered by Jetshop

Mille Notti använder cookies för att analysera hur vår hemsida används. Du väljer om du vill samtycka till att vi placerar cookies för att göra detta och du kan självklart återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi samlar in information om din enhet och om hur du använder hemsidan

Läs mer