Hvor handler du fra?

Send to

Language

Til betaling
Favoritter

Reklamasjon


Hvis det er feil med produktet ditt, har du rett til å reklamere på den defekte produktet i samsvar med gjeldende forbrukerbeskyttelseslover i det landet der du har din vanlige bosted. I Sverige har du rett til å reklamere for opprinnelige feil på produktet som oppstår innen tre år etter levering av produktet (ansvarstiden). Du må alltid reklamere innen rimelig tid etter at du burde ha oppdaget feilen. Din rett til å reklamere opphører senest to måneder etter at ansvarstiden på tre år er utløpt.

Hvis du ønsker å reklamere på en produkt, kan du bruke returskjemaet som fulgte med leveransen eller kontakte vår kundeservice ved å sende en e-post til online@mille-notti.com eller ringe +46 8-700 00 01. Vår returadresse er Mille Notti Norge C/O Mille Notti AV, Södra Fiskartorpsvägen 30, 114 33 Stockholm.

Når den reklamerte produktet er mottatt, og vi har konstatert at reklamasjonen er gyldig, vil vi erstatte deg i samsvar med gjeldende lov.