Hvor handler du fra?

Send to

Language

Til betaling
Favoritter

Adferdskodeks

Mille Nottis adferdskodeks definerer de etiske prinsippene og det sosiale ansvaret vi forventer oss

av våre ansatte, leverandører og partnere. Kodeksen er basert på de grunnleggende verdiene våre: Kvalitet, Omsorg, Tillit, Ansvar, Åpenhet og Bevissthet, og følger internasjonalt anerkjente prinsipper som FNs Global Compact sine ti prinsipper for arbeidsrett, menneskerettigheter, miljø og bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon.

Hos Mille Notti tror vi på planlagt forbruk, og vi mener at vi har et ansvar om å tilby et tidløst design av høy kvalitet, som ikke trenger å byttes ut når trender endrer seg eller ettersom årstidene kommer og går.

Målet vårt er å være en klar motsats til tankeløst forbruk. Alle beslutningene våre skal styrke målet vårt – å ta ansvar for å inspirere til et mer planlagt og bærekraftig forbruk.

Med denne kodeksen ønsker vi å etablere grunnlaget for et delt ansvar i arbeidet vårt etter langsiktige, tillitsfulle og gjensidig fordelaktige relasjoner med leverandører som deler de sterke verdiene våre, og som viser en forpliktelse til å arbeide ansvarlig og etisk.