Hvor handler du fra?

Send to

Language

Til betaling
Favoritter

Personvern

Mille Notti AB («Mille Notti») behandler dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt, kontakter oss, gjør et kjøp hos oss, abonnerer på nyhetsbrevet vårt eller deltar i en av våre konkurranser. I denne erklæringen informerer vi deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har når vi behandler dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger eller hvis du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss på e-postadressen online@mille-notti.com eller ringe oss på telefonnummer +46 8-700 00 01. Vår postadresse er Mille Notti AB, Södra Fiskartorpsvägen 30, 114 33 Stockholm.

Sammendrag: Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Vår detaljerade beskrivelse av personopplysningsbehandlingen er delt opp slik at du kan lese om det som gjelder deg spesifikt ved å trykke på lenkene ovenfor.

Nedenfor kan du lese mer om: 

Hvem som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger,

Hvilke rettigheter du har

Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler og lagrer dine personopplysninger

Hvem har tilgang til dine personopplysninger og hvorfor?

Interesseavveining

Hvilke rettigheter har du når vi behandler dine personopplysninger?

Ansvarlig for behandling av personopplysninger

Mille Notti AB, med organisasjonsnummer 556428-2738, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, som behandlingsansvarlig.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger eller hvis du ønsker å bruke noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss på e-postadressen online@mille-notti.com eller ringe oss på telefonnummer 08-700 00 01. Vår postadresse er Mille Notti AB, Södra Fiskartorpsvägen 30, 114 33 Stockholm. 

Hvilke rettigheter har du?

I samsvar med personvernlovgivningen har du visse rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål om rettighetene dine eller ønsker å bruke noen av dem, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen ovenfor. Mer detaljert informasjon om rettighetene dine finner du nedanfor.

 • Rett til å tilbakekalle samtykke

  Du har rett til å tilbakekalle hele eller deler av samtykket du har gitt oss når samtykket er rettslig grunnlag for vår behandling av dine personopplysninger.

 • Rett til å protestere

  Du har alltid rett til å protestere mot at dine personopplysninger behandles for markedsføringsformål og profilering, som nyhetsbrev og tilpasset markedsføring. Les mer om profilering nedenfor. Du har også rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som er basert på en interesseavveining. Les mer om hva interesseavveining innebærer nedanfor

 • Rett til tilgang

  Du har rett til å få bekreftet om vi behandler dine personopplysninger. Hvis vi behandler dine personopplysninger, har du også rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dem og få ut en registerutskrift over personopplysningene. 

 • Rett til retting

  Du har rett til retting av eventuelle feilaktige personopplysninger om deg og til å få ufullstendige personopplysninger supplert.

 • Rett til sletting (rett til å bli glemt)

  Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger, for eksempel hvis dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for.

 • Rett til begrensning

  Du har også rett til å be om begrensning av vår behandling av dine personopplysninger, for eksempel hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene eller hvis behandlingen er ulovlig.

 • Rett til dataportabilitet

  Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format fra oss, og du har rett til å få overført dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig når det er teknisk mulig ("dataportabilitet"). Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger du har gitt oss i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format, hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller en avtale, og hvis behandlingen skjer automatisert.

 • Rett til å klage

  Du har alltid rett til å klage til en kompetent tilsynsmyndighet. Den kompetente tilsynsmyndigheten i Sverige er Integritetsskyddsmyndigheten,, www.imy.se.

Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler og lagrer dine personopplysninger

Her kan du lese mer detaljert om hvorfor vi behandler dine personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler, og hva den rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er. Du kan også lese om hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.

Når du besøker nettstedet vårt

Vi analyserer hvordan nettstedet vårt brukes og viser deg relevante tilbud på andre sider du besøker basert på slik analyse. Vi forklarer dette mer detaljert i tabellene nedenfor. For å beskytte personvernet ditt, har vi iverksatt tiltak for å unngå å identifisere deg som bruker av nettstedet vårt, for eksempel lagres kun en kryptert versjon av IP-adressen din slik at vi ikke kan spore hvem du er.

Vi får personopplysninger fra enheten din når du besøker oss, samt fra samarbeidspartnerne våre som bruker informasjon de allerede har for å gjennomføre analyse og vise deg interessante tilbud fra oss.

For å kunne innhente personopplysninger for analyse og markedsføring som beskrevet nedenfor, bruker vi informasjonskapsler (cookies). I vår informasjonstekst om informasjonskapsler forklarer vi mer detaljert hvordan dette fungerer.


Formål: Analyserer hvordan nettstedet vårt brukes

Utførte behandlinger:
Analyserer hvordan du bruker nettstedet vårt for å kunne forbedre produktene og nettstedet vårt. For å gjøre dette bruker vi Googles analyseverktøy Google Analytics.

Analysetjenesten innebærer at det plasseres en unik ID på enheten din for å kunne skille besøkende og se mønstre i bruken av nettstedet. Vi kan imidlertid ikke se hvem du er. 

De innsamlede personopplysningene behandles for å optimalisere funksjonaliteten, lastehastigheten og tilpasse nettstedet for deg som besøker.

Behandlede personopplysninger:

 • Kryptert IP-adresse som Mille Notti ikke kan knytte direkte til deg

 • Geografisk plassering 

 • Annen informasjon om hvordan du bruker nettstedet, for eksempel hva du klikker på, enhetsinformasjon og hvor mange ganger du har besøkt nettstedet

 • Informasjon som Google har om deg fra tidligere, for eksempel hvilket nettsted du fant oss fra

Rettlig grunnlag:
Samtykke (artikkel 6.1 a) i GDPR)

Vi innhenter ditt samtykke for å analysere hvordan du bruker nettstedet vårt for å gi deg en bedre opplevelse.

Du kan unngå Google Analytics ved å laste ned og installere denne nettleserutvidelsen.


Utførte behandlinger:
Analyserer hvordan du bruker nettstedet vårt for å kunne forbedre produktene og nettstedet vårt. For å gjøre dette bruker vi Hotjars analyseverktøy.

Analysetjenesten filmer eller registrerer aktiviteten din på nettstedet og oppretter aktivitetskart for å se mønstre i bruken av nettstedet. Vi kan imidlertid ikke se hvem du er.

De innsamlede personopplysningene behandles for å optimalisere funksjonaliteten og tilpasse nettstedet for deg som besøker.

Behandlede personopplysninger:

 • Kryptert IP-adresse som Mille Notti ikke kan knytte direkte til deg

 • Annen informasjon om hvordan du bruker nettstedet, for eksempel hva du klikker på og hvilke sider du besøker

Laglig grund
Samtykke (artikkel 6.1 a) i GDPR)

Vi innhenter ditt samtykke for å analysere hvordan du bruker nettstedet vårt for å gi deg en bedre opplevelse. 

Her kan du lese om hvordan du kan unngå at Hotjar sporer aktiviteten din. 


Lagringstid: Informasjonen vil bli lagret i 12 måneder fra besøket ditt.

De analyseverktøyene vi bruker vil fortsette å behandle personopplysningene dine som selvstendige behandlingsansvarlige. Hvor lenge Google og Hotjar lagrer personopplysningene dine, kan du lese om i deres personvernerklæringer.

Mottakere av personopplysningene dine: Dine personopplysninger deles med Google og Hotjar. Google og Hotjar er selvstendige behandlingsansvarlige for den behandlingen de utfører, og de informerer deg separat om hvordan dine personopplysninger behandles av dem.

Overføring utenfor EU/EØS: [Ved å dele personopplysningene dine med Google og Hotjar vil disse personopplysningene bli overført til [oppgi land utenfor EU/EØS]. Når vi overfører personopplysningene dine utenfor EU/EØS, gjør vi dette i henhold til EU-kommisjonens standardavtalevilkår (artikkel 46.1 c) i GDPR), modell to. EU-kommisjonens standardavtalevilkår kan du lese her.]


Formål: Vise deg interessante tilbud fra oss på andre sider du besøker

Utførte behandlinger:
Markedsføre produktene våre ved å vise tilbud og nye produkter vi tror kan være interessante for deg basert på surfehistorikken din hos oss. Vi viser markedsføring spesielt rettet mot deg på Google, Facebook, Instagram, Pinterest og andre sider. Dette gjør vi basert på informasjon som disse partene allerede har om deg (såkalt profilering*).

Vi kan vise tilbud ved hjelp av markedsføringstjenester fra Google, Meta, Match2One og Pinterest.

Behandlede personopplysninger:

 • Kryptert IP-adresse som Mille Notti ikke kan knytte direkte til deg

 • Geografisk plassering

 • Hvilke sider du har besøkt etter å ha klikket på annonsen vår

Deretter vil du se søkeresultater og reklamebannere basert på:

 • Analyse av hvordan og når du bruker nettstedet vårt, for eksempel om du legger noe i handlekurven, gjør et kjøp eller søker på noe

 • Informasjon som markedsføringstjenestene allerede har om deg, for eksempel hvilket nettsted du fant oss på

Rettlig grunnlag:
Samtycke (artikel 6.1 a) i GDPR)

Samtykke (artikkel 6.1 a) i GDPR)

Vi innhenter ditt samtykke for å kunne gi deg tilpasset markedsføring som er relevant for deg basert på informasjonen vi har om deg, for eksempel basert på det du har vist interesse for på nettstedet vårt.

Her kan du gjøre valg om markedsføringen du ser fra Google. Her finner du mer informasjon om valgene dine på Instagram, og her på Facebook under annonsinnstillinger kan du velge hvilken markedsføring du vil se på Facebook. Her kan du lese mer om hvordan du velger hvilken markedsføring du ser på Pinterest.


Lagringstid: Du vil se markedsføring fra oss i løpet av 12 måneder etter besøket ditt på nettstedet vårt

Markedsføringstjenestene vi bruker vil fortsette å behandle personopplysningene dine som selvstendige behandlingsansvarlige. Hvor lenge Google, Meta, Pinterest og Match2One lagrer personopplysningene dine, kan du lese om i deres respektive personvernpolicy.

Mottakere av personopplysningene dine: Vi deler personopplysningene dine med Google, Meta, Pinterest og Match2One. Disse selskapene er selvstendige behandlingsansvarlige for den behandlingen de utfører, og de vil informere deg separat om hvordan dine personopplysninger behandles av dem.

Overføring utenfor EU/EØS: [Ved å dele personopplysningene dine med Google, Meta, Pinterest og Match2One, vil disse personopplysningene bli overført til [angi land utenfor EU/EØS]. Når vi overfører personopplysningene dine utenfor EU/EØS, gjør vi dette i samsvar med standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen (artikkel 46.1 c) i GDPR), modell to. Du kan få tilgang til EU-kommisjonens standard databeskyttelsesklausuler her.]  

*Profilering: Din aktivitet på nettstedet vårt brukes i såkalt profilering, som Google, Meta, Pinterest og Match2One gjør for å vise deg tilbudene som de og vi tror passer best for deg, og for å levere tilpasset markedsføring. Profilering gjøres fordi vi ellers ikke kunne vist deg relevante tilbud og markedsføring spesielt tilpasset deg. Uten denne profileringen ville du i stedet sett tilbud som ikke er relevante for deg. Du har rett til å protestere mot profilering. Du kan lese mer om retten til å protestere nedenfor, der dine rettigheter blir forklart i detalj.  


Hvis du kontakter oss

Når du har kontakt med oss, for eksempel via sosiale medier, vil vi behandle personopplysningene dine slik vi beskriver i tabellene nedenfor. Vi får personopplysningene dine fra deg gjennom kontakten vår.

Hvis du bruker sosiale medier, vil også det sosiale mediet du bruker (for eksempel Facebook) behandle personopplysningene dine. Vi anbefaler derfor at du leser vår informasjon her nedenfor sammen med informasjonen du finner på disse sosiale mediene.


Formål: Å kommunisere med deg når du kontakter oss

Utførte behandlinger:
Kommunisere med deg når du kontakter oss, for eksempel gjennom kundeservice eller sosiale medier.

Behandlede personopplysninger:

 • Navn

 • Kontaktinformasjonen du bruker, for eksempel e-postadresse, telefonnummer og/eller adresse

 • Annen informasjon du gir oss i forbindelse med kontakten vår

Hvis du kontakter oss via sosiale medier (for eksempel vår Instagram), vil vi også behandle informasjon fra profilen din (brukernavn og bildet du har valgt for kontoen din).

Rettlig grunnlag
Interesseavveining (artikkel 6.1 f) i GDPR)

Behandlingen er begrunnet i vår berettigede intresse av å kunne kommunisere med deg gjennom sosiale medier og via kundeservice 


Lagringstid: Vi sletter våre kundeservicehenvendelser innen 6 måneder etter at kontakten vedrørende henvendelsen er avsluttet. 

På sosiale medier vil kommentarene dine og vår kommunikasjon være tilgjengelig til du selv fjerner kommentarene og/eller kommunikasjonen. Materiale som kan oppleves som støtende blir slettet tidligere enn dette. Dette gjelder for eksempel uvennlige kommentarer, upassende språk eller angrep mot enkeltpersoner. 

Mottakere av personopplysningene dine: Innenfor rammen av en kundeservicehenvendelse blir personopplysningene dine delt med vår IT-leverandør som behandlingsansvarlig. Hvis du kontakter oss gjennom sosiale medier, vil også den sosiale medieplattformen få tilgang til personopplysningene dine.


Hvis du gjør et kjøp hos oss

Vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med at du gjør et kjøp hos oss. Vi får personopplysningene dine fra deg når du gjennomfører kjøpet. 


Formål: Å administrere kjøpet ditt

Utførte behandlinger:

 • Motta og registrere bestillingen din.

 • Kommunisere med deg etter kjøpet, for eksempel sende ordrebekreftelse.

 • Levere bestillingen din.

Behandlede personopplysninger:

 • Navn

 • Kontaktinformasjon (postadresse, e-postadresse og telefonnummer)

 • Ordreinformasjon (for eksempel hvilken produkt du har bestilt)

 • Betalingsinformasjon

Rettlig grunnlag:
Oppfyllelse av avtale (artikkel 6.1 b) i GDPR)

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen vedrørende ditt kjøp. Hvis personopplysningene ikke blir oppgitt, vil du ikke ha mulighet til å gjennomføre et kjøp hos oss.


Lagringstid: Opplysninger om ditt kjøp lagres i 6 måneder. Hvis du har kjøpt en vare med garanti, lagrer vi opplysninger om ditt kjøp i 7 år. Personopplysningene lagres i lengre tid for formålene som er angitt i tabellene nedenfor, for eksempel av regnskapsmessige årsaker.

Mottakere av personopplysningene dine: Vår betalingsleverandør Klarna samler inn personopplysningene dine i forbindelse med kjøpet. Klarna er selvstendig behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Les mer i Klarnas personvernpolicy her. 

Vi vil dele navnet ditt, adressen din og kontaktinformasjonen din med transportøren du velger i kassen for å kunne levere produktene dine. Transportøren vi bruker er selvstendig behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. 

Vi deler også personopplysningene dine med våre IT-leverandører som databehandlere.

Overføring utenfor EU/EØS: [Ved å dele personopplysningene dine med våre IT-leverandører, vil disse personopplysningene bli overført til [angi land utenfor EU/EØS]. Når vi overfører personopplysningene dine utenfor EU/EØS, gjør vi dette i samsvar med standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen (artikkel 46.1 c) i GDPR), modell to. Du kan få tilgang til EU-kommisjonens standard databeskyttelsesklausuler her.]  


Formål: Administrere angrerett, reklamasjoner eller andre krav

Utførte behandlinger:
Håndtere eventuell angrerett, reklamasjonssaker eller andre krav.

Behandlede personopplysninger:

 • Navn

 • Kontaktinformasjon (postadresse, e-postadresse og telefonnummer)

 • Informasjon fra vår kommunikasjon med deg i forbindelse med kravet ditt (for eksempel informasjon om den aktuelle ordren)

Laglig grund

Rettlig grunnlag:

Juridisk forpliktelse (artikkel 6.1 c) i GDPR) og interesseavveining (artikkel 6.1 f) i GDPR)

Behandlingen er nødvendig for at vi skal handle i samsvar med forbrukerlovgivningen og dermed oppfylle en juridisk forpliktelse. Vi har også en berettiget interesse av å kunne forsvare oss mot eller ta initiativ til eventuelle juridiske krav.

Hvis du ikke gir personopplysningene dine, kan vi ikke administrere kravet ditt.


Lagringstid: Personopplysningene dine slettes 6 måneder etter at saken er avsluttet.

Mottagere av personopplysningene dine: Dine personopplysninger deles med våre IT-leverandører som databehandlere.

Overføring utenfor EU/EØS: [Ved å dele personopplysningene dine med våre IT-leverandører, vil disse personopplysningene bli overført til [angi land utenfor EU/EØS]. Når vi overfører personopplysningene dine utenfor EU/EØS, gjør vi dette i samsvar med standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen (artikkel 46.1 c) i GDPR), modell to. Du kan få tilgang til EU-kommisjonens standard databeskyttelsesklausuler her]  


Formål: Følge reglene i bokføringsloven

Utførte behandlinger:
Følge bokføringslovgivningen ved å registrere, bokføre og arkivere betalinger og andre transaksjoner som skjer mellom oss og deg. 

Behandlede personopplysninger:

 • Betalingshistorikk, transaksjoner og annet materiale som utgjør regnskapsmateriale.

Rettlig grunnlag:
Juridisk forpliktelse (artikkel 6.1 c) i GDPR) 

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, det vil si bokføringsloven.


Lagringstid: Personopplysningene lagres i sju til åtte år i samsvar med bokføringsloven (utgangen av det syvende regnskapsåret).

Mottakere av personopplysningene dine: Vi deler dine personopplysninger med våre IT-leverandører som databehandlere.

Overføring utenfor EU/EØS: [Ved å dele personopplysningene dine med våre IT-leverandører, vil disse personopplysningene bli overført til [angi land utenfor EU/EØS]. Når vi overfører personopplysningene dine utenfor EU/EØS, gjør vi dette i samsvar med standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen (artikkel 46.1 c) i GDPR), modell to. Du kan få tilgang til EU-kommisjonens standard databeskyttelsesklausuler her.]  


Formål: Sende forespørsel om å vurdere ditt kjøp

Utførte behandlinger:
Sende forespørsler om å delta i undersøkelser om produktene våre og kjøpsopplevelsen din, samt håndtere svarene du gir i undersøkelsen. For å gjøre dette bruker vi undersøkelsestjenesten Trustpilot.t.

Dele informasjon om deg som kunde med Trustpilot for å administrere vurderingen din og publisere den på nettstedet vårt.

Samle statistikk fra resultatene av undersøkelsene våre.

Vurderingene dine publiseres på nettstedet vårt. Du kan selv velge om du vil oppgi navnet ditt.

Personopplysninger som behandles:

 • Navn 

 • E-postadresse

 • Informasjon du oppgir i undersøkelsen som fritekst

Rettlig grunnlag:
Interesseavveining (artikkel 6.1 f) i GDPR)

Behandlingen er begrunnet i vår berettigede interesse av å kunne kontakte deg med en forespørsel om å evaluere vår tjeneste for å forbedre våre produkter og vårt tilbud.


Lagringsperiode: Personopplysningene lagres i 1 år etter gjennomført kjøp. Vi avslutter imidlertid behandlingen av dine personopplysninger tidligere hvis du protesterer mot vår behandling.

Mottakere av dine personopplysninger: Vi deler dine personopplysninger med Trustpilot A/S. Trustpilot behandler personopplysninger som vår databehandler.

Overføring utenfor EU/EØS: [Ved å dele dine personopplysninger med Trustpilot vil disse personopplysningene bli overført til USA. Når vi overfører dine personopplysninger utenfor EU/EØS, gjøres dette i samsvar med standardkontraktsvilkårene fra EU-kommisjonen (artikkel 46.1 c) i GDPR), modell to. Du kan få tilgang til EU-kommisjonens standardkontraktsvilkår her.]


Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev

Denne tabellen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger hvis du velger å abonnere på vårt nyhetsbrev. Vi får dine personopplysninger fra deg i forbindelse med at du gjennomfører et kjøp eller velger å fylle ut din e-postadresse ved abonnement på vårt nyhetsbrev.


Formål: Sende nyhetsbrev

Behandlinger som utføres: Sende nyhetsbrev via e-post

Personopplysninger som behandles:

 • E-postadresse

Rettlig grunnlag:
Samtykke (artikkel 6.1 a) i GDPR)

Vi innhenter ditt samtykke for å sende nyhetsbrev. Du kan når som helst protestere mot markedsføring og tilbakekalle ditt samtykke. 


Behandlinger som utføres: Sende personlig tilpassede nyhetsbrev/sms

Personopplysninger som behandles:

 • E-postadresse

 • Telefonnummer

 • Adresseopplysninger

 • Opplysninger om din bestilling

Rettlig grunnlag:
Samtykke (artikkel 6.1 a) i GDPR)

Vi innhenter ditt samtykke for å sende nyhetsbrev. Du kan når som helst protestere mot markedsføring og tilbakekalle ditt samtykke.


Lagringsperiode: Vi sender nyhetsbrev i [2] år, eller til du tilbakekaller ditt samtykke eller melder deg av våre utsendelser.

Mottakere av dine personopplysninger: For utsendelse av våre nyhetsbrev bruker vi IT-leverandører som behandler dine personopplysninger som databehandler.

Overføring utenfor EU/EØS: [Ved å dele dine personopplysninger med IT-leverandører, vil disse personopplysningene bli overført til [angi land utenfor EU/EØS]. Når vi overfører dine personopplysninger utenfor EU/EØS, gjøres dette i samsvar med standardkontraktsvilkårene fra EU-kommisjonen (artikkel 46.1 c) i GDPR), modell to. Du kan få tilgang til EU-kommisjonens standardkontraktsvilkår her.]  


Hvis du deltar i en av våre konkurranser eller hvis vi deler innleggene dine på sosiale medier

Hvis du deltar i en konkurranse hos oss, vil vi behandle dine personopplysninger. Vi får dine personopplysninger fra deg gjennom din deltakelse i konkurransen og fra dine sosiale medier.


For å gjennomføre konkurransen

Behandlinger som utføres: Administrere din deltakelse i konkurransen.

Personopplysninger som behandles:

 • Navn, for eksempel Instagram-brukernavn

 • Ditt konkurransedeltakelse og annen informasjon du gir oss når du deltar i konkurransen, for eksempel e-postadresse.

Rettlig grunnlag: Interesseavveining (artikkel 6.1 f) i GDPR)

Vårt berettigede interesse av å kunne administrere din påmelding og deltakelse.

Lagringsperiode: Vi lagrer personopplysningene til konkurransen er avsluttet.

Mottakere av dine personopplysninger: Hvis konkurransen gjennomføres på noen av våre sosiale medieplattformer, vil det aktuelle sosiale mediet få tilgang til dine personopplysninger.


Hvis du tagger oss eller bruker våre hashtags i sosiale medier.


Formål: Å dele innlegg på sosiale medier

Utførte behandlinger: Deling av dine innlegg på sosiale medier

Hvis du deler innhold på sosiale medier og tagger oss eller bruker våre hashtags, kan vi gjennom analyse- og markedsføringsverktøyet Flowbox sende en forespørsel til deg om vi kan bruke ditt innhold i vår markedsføring. Hvis du samtykker, vil vi dele ditt innlegg om våre produkter i våre kanaler.

Personopplysninger som behandles:

 • Informasjon fra din profil (brukernavn og det bilde du har valgt på kontoen din)

 • Annen informasjon som finnes i innlegget du har opprettet

Rettlig grunnlag:

Samtykke (artikkel 6.1 a) i GDPR)

Ditt samtykke som du gir ved å bruke hashtaggen #yesmillenotti som svar på vår forespørsel.

Lagringsperiode: Innleggene vi deler på sosiale medier vil bli lagret der til du ber oss om å fjerne innlegget eller til produktet ikke lenger er til salgs.

Mottakere av dine personopplysninger: Vi deler dine personopplysninger med Flowbox AB som behandler dine personopplysninger som vår databehandler.

Overføring utenfor EU/EØS: [Ved å dele dine personopplysninger med Flowbox, vil disse personopplysningene bli overført til [oppgi land utenfor EU/EØS]. Når vi overfører dine personopplysninger utenfor EU/EØS, gjøres dette i samsvar med EU-kommisjonens standard databehandleravtaler (artikkel 46.1 c) i GDPR), modul to. Du kan få tilgang til EU-kommisjonens standard databehandleravtaler her


Hvem har tilgang til dine personopplysninger og hvorfor?

Dine personopplysninger behandles primært av oss hos Mille Notti. Imidlertid bruker vi IT-leverandører for å ha fungerende IT-systemer og drive virksomheten vår på en effektiv måte. Disse IT-leverandørene behandler personopplysninger på våre vegne som databehandlere.

I noen tilfeller overfører vi dine personopplysninger til selskaper som er selvstendige ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel transportøren du velger når du handler hos oss. 

Mottakerne som behandler dine personopplysninger fremgår av tabellene ovenfor.

Hvis du handler hos oss, deler vi dine personopplysninger med:

 • Vår transportør og pakketjeneste som behandler dine personopplysninger for å sende pakker og håndtere eventuelle returer. Transportøren vil informere deg separat om hvordan de behandler dine personopplysninger.

Hvis du besøker vår nettside, deler vi dine personopplysninger med:

 • Google, Meta, Pinterest, Flowbox og Match2Onesom vi bruker for å gi deg og andre potensielle kunder tilpasset markedsføring; og

 • Google, Meta og Hotjar som analyserer bruken av nettsiden vår og derfor kan få tilgang til dine personopplysninger hvis du bruker nettsiden vår.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi deler dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på våre kontaktopplusninger.

Interesseavveining

Som vi har nevnt tidligere, behandler vi noen av dine personopplysninger med grunnlag i en interesseavveining som den lovlige grunnlaget for behandlingen. Interesseavveiningen innebærer at vi har vurdert at vårt berettigede interesse i å utføre behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til å ikke få dine personopplysninger behandlet. Vår berettigede interesse fremgår av tabellene ovenfor.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi har gjort disse vurderingene, er du velkommen til å kontakte oss på våre kontaktopplysninger

Hvilke rettigheter har du når vi behandler dine personopplysninger?

Du har visse rettigheter i forbindelse med at vi behandler dine personopplysninger. Nedenfor finner du en detaljert beskrivelse av dine ulike rettigheter. For å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen som er angitt i begynnelsen av denne personvernpolicyen.

Rett til å tilbakekalle samtykke (artikkel 7.3 i GDPR)

Du har rett til å når som helst tilbakekalle ditt samtykke som du har gitt for en av våre behandlinger som skjer med grunnlag i det lovlige grunnlaget samtykke. Tilbakekallingen av ditt samtykke skal ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke, før tilbakekallingen.

Rett til tilgang (artikkel 15 i GDPR)

Du har rett til å få bekreftelse på om personopplysninger som angår deg, behandles av oss, en kopi av de personopplysningene som behandles, og informasjon om:

 • formålene med behandlingen;

 • kategoriene av personopplysninger som behandles;

 • mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til, spesielt mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner;

 • om mulig den forventede perioden hvor personopplysningene vil bli lagret, eller hvis dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden;

 • retten til å be oss om retting eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandling av personopplysninger som angår deg, eller å protestere mot slik behandling;

 • retten til å klage til en tilsynsmyndighet;

 • eksistensen av automatiserte beslutninger, inkludert profilering, i henhold til artikkel 22.1 og 22.4 i GDPR; og

 • hvis personopplysningene overføres til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon, har du også rett til informasjon om egnede beskyttelsestiltak som er truffet i samsvar med artikkel 46 i GDPR ved overføringen.

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles av oss. For eventuelle ytterligere kopier du ber om, kan vi ta en rimelig avgift basert på våre administrative kostnader. Hvis du har bedt om informasjonen i elektronisk form, vil du få den i et elektronisk format som er allment akseptert, med mindre du ber om noe annet.

En forespørsel kan gjøres ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt i begynnelsen av denne personvernpolicyen.

Rett til retting (artikkel 16 i GDPR)

Du har rett til å få feilaktige personopplysninger som angår deg rettet uten unødig forsinkelse. Med tanke på formålet har du også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger ved å gi en tilleggsuttalelse.

Vi vil informere hver mottaker som personopplysningene er blitt utlevert til om eventuelle rettelser som er gjort, med mindre dette viser seg å være umulig eller medfører en uforholdsmessig innsats. Hvis du ønsker informasjon om disse mottakerne, er du velkommen til å kontakte oss. Du kan kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt i begynnelsen av denne personvernpolicyen. 

Rett til sletting (retten til å bli glemt) (artikkel 17 i GDPR)

Du har rett til å få personopplysningene dine slettet av oss uten unødig forsinkelse, og vi har en plikt til å slette personopplysningene dine uten unødig forsinkelse hvis noen av følgende gjelder:

 • personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn eller behandlet for;

 • du trekker tilbake ditt samtykke som behandlingen baserer seg på (i henhold til artikkel 6.1 a) i GDPR), og det er ingen annen rettslig grunnlag for behandlingen;

 • du protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21.1 i GDPR, og det er ingen berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre, eller du protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21.2 i GDPR;

 • personopplysningene er behandlet ulovlig;

 • personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett som vi er underlagt.

Merk at vår plikt til å slette som beskrevet ovenfor ikke gjelder i den grad behandlingen er nødvendig av følgende grunner:

 • å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet;

 • å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til unionsretten eller nasjonal rett i medlemsstatene som vi er underlagt, eller å utføre en oppgave av allmenn interesse eller som utføres som ledd i offentlig myndighetsutøvelse av oss;

 • för arkivformål av allmenn interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikkel 89.1 i GDPR, i den grad din rett til sletting sannsynligvis vil gjøre det umulig eller vesentlig hindre oppnåelsen av formålet med behandlingen; eller

 • for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav.

Vi vil informere hver mottaker som personopplysningene er blitt utlevert til om eventuell sletting som er gjort i samsvar med det ovennevnte, med mindre dette viser seg å være umulig eller medfører en uforholdsmessig innsats. Hvis du ønsker informasjon om disse mottakerne, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt i begynnelsen av denne personvernpolicyen.

Rett til begrensning av behandling (artikkel 18 i GDPR)

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger hvis:

 • du bestrider opplysningenes nøyaktighet (men bare for en periode som gir oss mulighet til å verifisere dette);

 • behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet krever begrensning av bruken av opplysningene;

 • du trenger personopplysningene for å gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, til tross for at vi ikke lenger trenger personopplysningene for vårt formål med behandlingen; eller

 • du har protestert mot behandlingen i henhold til artikkel 21.1 i GDPR, og vi ikke har vurdert om vårt berettigede interesse i å behandle dine personopplysninger veier tyngre enn din begrunnede grunn til å begrense behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis behandlingen er begrenset som beskrevet ovenfor, kan slike personopplysninger, bortsett fra lagring, bare behandles med ditt samtykke eller for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav eller for å beskytte en annen fysisk eller juridisk persons rettigheter eller av grunner som gjelder et viktig allmenninteresse for unionen eller en medlemsstat. Videre vil vi informere deg før begrensningen av behandlingen opphører.

Vi vil informere hver mottaker som personopplysningene er blitt utlevert til om eventuell begrensning av behandlingen som er gjort i samsvar med det ovennevnte, med mindre dette viser seg å være umulig eller medfører en uforholdsmessig innsats. Hvis du ønsker informasjon om disse mottakerne, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt i begynnelsen av denne personvernpolicyen.

Rett til dataoverførbarhet (artikkel 20 i GDPR)

Du har rett til å motta dine personopplysninger fra oss i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å få dine personopplysninger overført til en annen ansvarlig for behandling når det er teknisk mulig («dataoverførbarhet»). Rettigheten til dataoverførbarhet gjelder for personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format, når behandlingen er basert på den rettslige grunnlaget samtykke (artikkel 6.1 a) eller 9.2 a) i GDPR), gjennomføring av en avtale (artikkel 6.1 b) i GDPR) og behandlingen skjer automatisert. 

Din rett til dataoverførbarhet skal ikke påvirke andres rettigheter og friheter på en ugunstig måte.

Rett til å protestere (artikkel 21 i GDPR)

Du har alltid rett til, av grunner som gjelder din spesifikke situasjon, å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg som er basert på en interesseavveining. Mille Notti skal da ikke lenger behandle dine personopplysninger med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er nødvendig for å fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav.

Du har også alltid rett til å protestere mot at dine personopplysninger behandles for markedsføringsformål og profilering i forbindelse med markedsføring, slik som nyhetsbrev og tilpasset markedsføring.g. 

Rett til å klage (artikkel 77 i GDPR)

Du har rett til å klage til en kompetent tilsynsmyndighet (uten at det påvirker andre administrative klageprosedyrer eller rettsmidler). En slik klage bør helst sendes til myndigheten i den EU/EØS-medlemsstaten der du har ditt vanlige bosted, der du arbeider eller der det hevdes at en overtredelse av gjeldende lover og forskrifter om personvern har funnet sted. Den kompetente tilsynsmyndigheten i Sverige er Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.


Denne personvernerklæringen ble fastsatt av Mille Notti den 2023-05-26.6