Var handlar du ifrån?

Send to

Language

Kassa
Favoriter


Reklamation

Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera den felaktiga produkten i enlighet med den tvingande konsumentskyddslagstiftning som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. I Sverige har du rätt att reklamera ursprungliga fel på produkten som uppkommer inom tre år från produktens avlämnande (ansvarstiden). Du behöver alltid reklamera inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet. Din rätt att reklamera upphör senast två månader efter att ansvarstiden på tre år har passerat.

Om du vill reklamera en produkt kan du använda returblanketten som följde med i leveransen eller kontakta vår kundtjänst genom att maila till online@mille-notti.com eller genom att ringa 08-700 00 01. Vår returadress är Mille Notti AB, Södra Fiskartorpsvägen 30, 114 33 Stockholm.

När den reklamerade produkten har tagits emot och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag.