Var handlar du ifrån?

Send to

Language

Kassa
Favoriter

Uppförandekod

Mille Nottis uppförandekod definierar de etiska principer och det samhällsansvar vi förväntar oss av våra anställda, leverantörer och partners. Koden baseras på våra grundvärderingar: Kvalitet, Omsorg, Tillit, Ansvarstagande, Öppenhet och Medvetenhet, och följer internationellt erkända principer såsom FN:s Global Compacts tio principer för arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö, anti-mutbrott och antikorruption.

Hos Mille Notti tror vi på planerad konsumtion och vi anser att vårt ansvar är att erbjuda tidlös design av hög kvalitet, som inte behöver bytas ut när trenderna ändras eller säsonger kommer och går.

Vårt mål är att vara en tydlig motpol till tanklös konsumtion. Alla våra beslut ska stärka vår målsättning - att ta ansvar för och inspirera till en mer planerad och hållbar konsumtion.

Med denna kod vill vi etablera grunden för ett delat ansvar i vår strävan efter långvariga, tillitsfulla och ömsesidigt förmånliga relationer med leverantörer som delar våra starka värderingar och som visar ett engagemang i att arbeta ansvarsfullt och etiskt.